Project Hammer Mill 2018

Livingway Hammer Mill:

Ang pangunahing proyekto para sa 2018 ay upang makita ang isang Hammer Mill itinatag sa labas lamang ng site Livingway Edukasyon. It will be a useful addition for the people of Kamphinda. It will also enable Livingway Education become self-supporting, marahil sa katapusan ng darating na taon (katapusan ng 2018).

Kami ay exploring mga posibleng site para sa mga gusali na bahay ang bagong hammer mill, at magsisimula construction work maaga sa 2018.

News on the progress of this project will be added as it happens. Can you help us achieve our objective? We would love to hear from you.