DEEQ – noqday taageere

MAXAAD SAMAYN KARAA NOW:

Haddii laguu wareejiyo by shaqada ay ku fula SENTAfrica sida aynu la WAXBARASHADA LIVINGWAY ee Malawi shaqeeyaan:

Please consider becoming a prayer partner. Let us know you are supporting our work prayerfully by writing to info@sentafrica.org. I will be sure to write to you and let you know how the project is progressing.

Those who are able may wish to provide a one-off donation or even give a small amount regularly. If so:

Click here to donate .

SENTAfrica haysan doonaa dhamaan taageerayaasha our socodsiiyo horumarka mashruuca LIVINGWAY waxbarashada..