Έργο Hammer Mill 2018

Livingway Hammer Mill:

Ο κύριος του έργου για την 2018 είναι να δούμε ένα Hammer Mill ιδρύθηκε λίγο έξω από την περιοχή Livingway Εκπαίδευση. It will be a useful addition for the people of Kamphinda. It will also enable Livingway Education become self-supporting, ενδεχομένως μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (τέλος του 2018).

Είμαστε διερεύνηση πιθανών τοποθεσιών για το κτίριο που θα στεγάσει το νέο μύλο σφυρί, και θα αρχίσει εργασίες κατασκευής στις αρχές του 2018.

News on the progress of this project will be added as it happens. Can you help us achieve our objective? We would love to hear from you.